Σοφία Χ., 17

Σοφία Χ., 17

από Φύλλις Γαβριηλίδου
0 σχόλιο 107 επισκέψεις

Στη διάρκεια του σεμιναρίου μιλήσαμε για τις τεχνικές χαλάρωσης, διαβάσματος, τους τρόπους διαχείρισης άγχους και τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθούμε για ένα δημιουργικό και παραγωγικό διάβασμα. Επίσης, το πόσο σημαντικό ρόλο έχει η διατροφή και ο ύπνος για τη διαδικασία της μάθησης, αλλά και η πίστη και εμπιστοσύνη που χρειάζεται να δείχνουμε στον εαυτό μας και συγκεκριμένα στο μυαλό μας, με τις θετικές μας σκέψεις.

Αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσω περισσότερο είναι η διαχείριση άγχους και οι αισιόδοξες σκέψεις. Αυτό που με βοήθησε περισσότερο είναι οι τεχνικές διαβάσματος, διότι το διάβασμά μου είναι αρκετά χρονοβόρο και μερικές φορές δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλω. Δε θεωρώ ότι με βοήθησε κάτι λιγότερο, καθώς όλη η συζήτηση ήταν αρκετά σημαντική και πρωτότυπη και πιστεύω πως θα έχει θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια της ζωής μου.

0 σχόλιο
0