Μαρκέλλα, Τσ., 17

Μαρκέλλα, Τσ., 17

από Φύλλις Γαβριηλίδου
107 επισκέψεις

Σε αυτό το σεμινάριο έμαθα τρόπους και τεχνικές με τις οποίες θα βελτιώσω τον τρόπο διαβάσματός μου και το άγχος μου. Σίγουρα, ένα πράγμα που θα χρησιμοποιήσω για να βελτιωθώ είναι το Mind Mapping και τα Flashcards, τα οποία ήταν αυτά που μου άρεσαν και περισσότερο.