λήψη αποφάσεων

4+1 σημαντικά λάθη κατά τη στοχοθεσία

Η στοχοθεσία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Κάθε νέα αρχή φέρνει μαζί της αέρα ανανέωσης και νέους στόχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε ήδη κατά νου τους επόμενους. Κάποιον επαγγελματικό…
Η στοχοθεσία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Ποια λάθη όμως χρειάζεται να αποφύγεις, αν θέλεις να δεις τους στόχους σου να πραγματοποιούνται;