Ο καλός Δάσκαλος μπορεί να είναι κακός

Όλα όσα ξέρω τα έμαθα από άλλους. Και είμαι τυχερή γιατί είχα καλούς δασκάλους. Είμαστε όλοι τυχεροί. Γιατί όλοι έχουμε καλούς δασκάλους. Μου πήρε χρόνια να αντιληφθώ πως τους δασκάλους μας τους επιλέγουμε οι ίδιοι. Όπως επιλέγουμε και τα μαθήματα που θα πάρουμε από αυτούς. Δάσκαλος μου είναι η μητέρα...