Φτιάχνοντας το σχολείο του Αύριο – με τον Άγγελο Πατσιά

 • Ιωάννης Γκόκας

  Φράσεις κλειδιά.
  Είμαστε μαζί;
  Τι θέλουμε να κάνουμε;
  Τί μπορούμε να κάνουμε;
  Τί μπορούμε να μοιραστούμε;
  Το πλαίσιο είναι το χωριό.Η μικρή αυτοδιαχειριζόμενη δομή.Να “κάνουμε χωριό”.Το κύτταρο που φέρει έμπρακτα τις αξίες που η γνώση υπηρετεί και ανελίσσει.Καλά χωριά λοιπόν.